Samoobrana je vještina kojom se osoba može obraniti od napada jednog, ili više nenaoružanih, ili naoružanih napadača. U samoobrani se koriste sve tehnike koje nam mogu pomoći u odredenoj situaciji. To mogu biti do automatizma uvježbane tehnike (bilo golim rukama, bilo tehnike rukovanja različitim vrstama oružja), a mogu biti i neke instiktivne reakcije. Da bi se osoba mogla što uspješnije snaći u bilo kojoj situaciji treba biti, ne samo tehnički utrenirana, nego treba biti i što je bolje psiho-fizički pripremljena. Trening samoobrane treba približiti što je moguće bliže realnim situacijama. U realnoj situaciji nema garancije da ćemo pobijediti, ali si sa pravilnim načinom razmišljanja i sa pravilnim načinom treninga povećavamo šanse za preživljavanje.

 

Osnovni principi samoobrane su:

  1. Izbjegavanje napada (prepoznavanje situacija u kojima je moguć napad i izbjegavanje takvih situacija, npr. naročita opreznost prilikom uzimanja novca s bankomata, ili prilikom ulaska i izlaska iz auta ili iz stana, zatim prolazak kroz neosvijetljeni dio ulice i dr.)
  2. Priprema za napad (prepoznavanje mogućeg napada i prije nego što je napad započeo, te postavljenje u najbolji položaj za obranu od napada)
  3. Obrana od napada (obrana od napada treba biti što brža i što efikasnija, da bi spriječili mogući drugi napad od istog ili od nekog drugog napadača).

IMG_4328DSC05437