1. SAMOOBRANA ZA MUŠKARCE ŽENE I DJECU
  2. USAVRŠAVANJE OSOBA ZA POSLOVE SIGURNOSTI
  3. TRENING OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
  4. PREŽIVLJAVANJE U PRIRODI
  5. KONDICIJSKA PRIPREMA