Polaganje – vojni dio na Jarunu, 01.06.2013. godine

 Polaganje – 25.12.2012. godine